گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,193 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 12
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 12
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 14
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 12
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 15