گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,046 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 16
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 17
دو روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 15
سه روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 15
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 16