گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,728 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 20
فردا

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 20
دو روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 20
سه روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 21
چهار روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 34پایین ترین : 20