گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
623 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 34 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
528 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 9 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
736 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 36 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 6
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 2
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 4
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 3