گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
6,431 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
رعد و برق
بالاترین : 32پایین ترین : 24
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 24
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 24
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 24
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 24