گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,965 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 29پایین ترین : 23
فردا

شنبه
رعد و برق
بالاترین : 30پایین ترین : 23
دو روز بعد

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 23
سه روز بعد

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 31پایین ترین : 23
چهار روز بعد

سه شنبه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 23