گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
6,192 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 25
فردا

شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 30پایین ترین : 25
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 25
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 25
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 25