گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
359 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
280 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
باران and برف
بالاترین : 6پایین ترین : 0
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 5پایین ترین : 0
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 0
سه روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 0
چهار روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : 0