گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,489 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,201 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 3
فردا

یکشنبه
ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 7
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 8
سه روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 10