گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
850 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
648 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 7
فردا

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 8
دو روز بعد

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 7
سه روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 9پایین ترین : 6
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 6