گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,459 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,176 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 13پایین ترین : 2
فردا

شنبه
رگبار
بالاترین : 7پایین ترین : 1
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : -1
سه روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 10پایین ترین : 3
چهار روز بعد

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 11پایین ترین : 2