گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,462 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,177 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
رگبار
بالاترین : 17پایین ترین : 6
فردا

شنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 8
دو روز بعد

یکشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 13پایین ترین : 9
سه روز بعد

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 16پایین ترین : 10
چهار روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 9