گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,465 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 5 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,180 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 13پایین ترین : 0
فردا

شنبه
باران
بالاترین : 7پایین ترین : 1
دو روز بعد

یکشنبه
باران
بالاترین : 8پایین ترین : -1
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 3
چهار روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 0