گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,116 کیلومتر
زمان : 21 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,593 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

باران
امروز

پنج شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 14پایین ترین : 7
فردا

جمعه
رگبار
بالاترین : 14پایین ترین : 5
دو روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 12پایین ترین : 6
سه روز بعد

یکشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 4
چهار روز بعد

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 5