گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,458 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,174 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

باران
امروز

سه شنبه
باران
بالاترین : 14پایین ترین : 10
فردا

چهارشنبه
رگبار
بالاترین : 14پایین ترین : 9
دو روز بعد

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 11
سه روز بعد

جمعه
باران
بالاترین : 15پایین ترین : 11
چهار روز بعد

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 15پایین ترین : 10