گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,456 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,178 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

سنگین باران
امروز

پنج شنبه
باران
بالاترین : 16پایین ترین : 7
فردا

جمعه
رگبار
بالاترین : 17پایین ترین : 8
دو روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 16پایین ترین : 8
سه روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 6
چهار روز بعد

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 16پایین ترین : 9