گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,830 کیلومتر
زمان : 18 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,529 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 8پایین ترین : 6
فردا

شنبه
باران
بالاترین : 7پایین ترین : 5
دو روز بعد

یکشنبه
نسیم
بالاترین : 7پایین ترین : 5
سه روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 7پایین ترین : 3
چهار روز بعد

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 6پایین ترین : 3