گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 6
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 5
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 5
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
چهار روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 8پایین ترین : 7