گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,239 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,380 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 20 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 8
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 4
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 5
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 7