گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
216 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 3 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -4
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 5پایین ترین : -6
دو روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -3
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -3
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -1