گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
894 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 31 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,095 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 35 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
برف
بالاترین : 5پایین ترین : 0
فردا

یکشنبه
برف
بالاترین : 3پایین ترین : -2
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 5پایین ترین : -8
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 4پایین ترین : -3
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 6پایین ترین : -3