گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
842 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 5 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
رگبار
بالاترین : 11پایین ترین : 3
فردا

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 9پایین ترین : 5
دو روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 10پایین ترین : 3
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 2
چهار روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 2