گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
489 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 21 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
باران
بالاترین : 8پایین ترین : 6
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 7
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 7
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8
چهار روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 9پایین ترین : 7