گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,600 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,733 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 33 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 6
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 6
سه روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
چهار روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 5