گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
468 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 7 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
592 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 32 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 2
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 3
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 0
سه روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 7پایین ترین : 5
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 3