گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,417 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 55 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,800 کیلومتر
زمان : 18 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 4
فردا

شنبه
باران
بالاترین : 11پایین ترین : 6
دو روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 9پایین ترین : 3
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 0
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 1