گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,092 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 58 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
2,387 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 27 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 8
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 10
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 12
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 9