گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
844 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 36 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
969 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 9 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 3
فردا

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 4
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 5
سه روز بعد

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 4
چهار روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 3