گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
295 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 38 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
421 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 21 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
باران and برف
بالاترین : 4پایین ترین : -1
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -2
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 4پایین ترین : -3
سه روز بعد

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 6پایین ترین : -5
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -1