گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,170 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 25 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,540 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 40 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

باران
امروز

شنبه
رگبار
بالاترین : 20پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 13
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 11
سه روز بعد

سه شنبه
باران
بالاترین : 21پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 12