گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,181 کیلومتر
زمان : 62 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,739 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 10
فردا

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 10
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 17پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 12