گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,482 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,076 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

شنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 11
فردا

یکشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 12
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 15پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
باران
بالاترین : 16پایین ترین : 13
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 11