گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
10,620 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
7,352 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 14
فردا

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 24پایین ترین : 14
دو روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 13
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 13
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 16