گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,516 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 49 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,667 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 7 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 20پایین ترین : 4
فردا

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 7پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 1
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 3
چهار روز بعد

جمعه
ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 3