گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,465 کیلومتر
زمان : 25 ساعت و 5 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,822 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -1
فردا

شنبه
ابری
بالاترین : 3پایین ترین : -1
دو روز بعد

یکشنبه
نسیم
بالاترین : -2پایین ترین : -5
سه روز بعد

دوشنبه
بارش برف
بالاترین : -4پایین ترین : -8
چهار روز بعد

سه شنبه
بارش برف
بالاترین : -5پایین ترین : -6