گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,350 کیلومتر
زمان : 53 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,257 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : -1
فردا

شنبه
آفتابی
بالاترین : 10پایین ترین : 1
دو روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -1
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : -1
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 2