گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,041 کیلومتر
زمان : 40 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,892 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 11پایین ترین : 3
دو روز بعد

دوشنبه
باران and برف
بالاترین : 3پایین ترین : -2
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 3پایین ترین : -6
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 5پایین ترین : -8