گردشگر




 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,547 کیلومتر
زمان : 45 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,686 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 4پایین ترین : -2
فردا

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 5پایین ترین : 0
دو روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 2پایین ترین : -2
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 1پایین ترین : -4
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -5