گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,910 کیلومتر
زمان : 29 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,971 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 9
فردا

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 13پایین ترین : 8
دو روز بعد

چهارشنبه
باران
بالاترین : 15پایین ترین : 8
سه روز بعد

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 15پایین ترین : 9
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 9