گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
873 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
421 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 5پایین ترین : 0
فردا

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 1
دو روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 11پایین ترین : 0
سه روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 3
چهار روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 2