گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
519 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
277 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 1
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -1
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 0
سه روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 1
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 10پایین ترین : 0