گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,365 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 5 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,005 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 6پایین ترین : 1
فردا

یکشنبه
بارش برف
بالاترین : 3پایین ترین : -1
دو روز بعد

دوشنبه
برف
بالاترین : -1پایین ترین : -7
سه روز بعد

سه شنبه
بارش برف
بالاترین : -1پایین ترین : -8
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : -2پایین ترین : -10