گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,685 کیلومتر
زمان : 27 ساعت و 25 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,069 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

بارش برف
امروز

یکشنبه
بارش برف
بالاترین : -2پایین ترین : -6
فردا

دوشنبه
ابری
بالاترین : -2پایین ترین : -6
دو روز بعد

سه شنبه
ابری
بالاترین : -6پایین ترین : -11
سه روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : -10پایین ترین : -15
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : -11پایین ترین : -18