گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,766 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 37 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 6
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 3
دو روز بعد

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 8
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 7
چهار روز بعد

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 14پایین ترین : 6