گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,843 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 23
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 22
دو روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 23
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 23
چهار روز بعد

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 24