گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,354 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 22پایین ترین : 15
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 12
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 9
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 9
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 12