گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
573 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
402 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 5
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 3
دو روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 5
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 5
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 5