گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
11,366 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 21
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 21
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 21
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 21
چهار روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 28پایین ترین : 22