گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,463 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 16
فردا

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 20
دو روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 20
سه روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 21
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 22