گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,332 کیلومتر
زمان : 23 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,854 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : -3پایین ترین : -8
فردا

شنبه
برف
بالاترین : -7پایین ترین : -11
دو روز بعد

یکشنبه
ابری
بالاترین : -11پایین ترین : -15
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : -12پایین ترین : -17
چهار روز بعد

سه شنبه
بارش برف
بالاترین : -12پایین ترین : -17